قلب حفاری

مارس 9, 2024

تجهیزات حفاری چاه عمیق با استفاده از قلب حفاری (HoD(HEART OF DRILLING شرکت DRILLMEC، ساخت کشور ایتالیا

حفاری چاه عمیق با استفاده از HoD یا قلب حفاری آسان شده است. حفاری چاه عمیق اغلب با چالش هایی مانند چرخه های طولانی حفاری، سرعت کم نفوذ، هزینه بالا و مشکلات گردش مداوم همراه است. برای کاهش این چالش ها شرکت Drillmec به عنوان یک شرکت مبتکر و راه حل محور، HoD یا قلب حفاری را توسعه داده است. HoD یک بسته حفاری است که گردش مداوم، نظارت بر سرعت جریان و ضد اصطکاک را برای بهینه سازی عملکرد حفاری را افزایش می دهد و با بیشترین استانداردهای HSE ترکیب می کند. HoD برای گردش مایع حفاری چاه در […]