تسمه تایم

جولای 9, 2024

JTC-4244 مجموعه ابزار تسمه تایمینگ جگوار/لندرور شرکت JTC AUTO TOLLS ساخت ایالات متحده آمریکا

JTC-4244 به هنگام تعویض تسمه تایم، نحوه جازدن درست را فراهم می سازد و به ویژه برای کشش VVT در طول فرآیند تنظیم تسمه تایم طراحی شده است. شماره OEM: 303-1445،303-1447،303-1448،303-1452،303-1482 کاربرد: جگوار(X351-XJ(10MY) ،X150-XK(10MY، (X150-XK(10MY، لند رور .V8 5.0